نوارهای آببندی لاستیکی و اسفنجی
از تولیدات این شرکت نوار های اسفنجی و لاستیکی جهت آببندی مقاطع و اتصالات فلزی در صنایع مختلف می باشد.
  • مشخصات
  • دانلود

نوارهای آبندی اسفنجی و لاستیکی(ساده و چسب دار)